BARBARA WESSELS
TRAUMATHERAPEUT EMDR-THERAPEUT
GZ-PSYCHOLOOG KINDER-EN JEUGDPSYCHOLOOG SUPERVISOR
BIJZONDER CURATOR IN JEUGDZAKEN

Diensten

Als all-round GZ-psycholoog (volwassenen) en kinder- en jeugdpsycholoog (jeugdigen 4-18 jaar) heb ik veel ervaring in diagnostiek en behandeling van verscheidene psychische klachten en ondersteuning bij zorgen, verdriet en ontwrichtende gebeurtenissen.  Dit geldt ook voor kinderen en ouders die te maken hebben met een (aankomende) scheiding. Therapeuten in opleiding kunnen bij mij terecht voor supervisie en consultatie.

Traumatherapie: Ik heb me gespecialiseerd in traumaverwerking omdat allerlei psychische en fysieke klachten, maar ook negatief gedrag hun oorsprong kunnen hebben in gebeurtenissen, vroeger en recentelijk, die de kijk op de omgeving zijn gaan bepalen. Als traumatherapeut help ik je de verbinding te maken tussen de levensweg en de huidige problemen en zetten we samen een verandering in gang zowel door verwerking van gebeurtenissen als door het kijken naar verscheidene aspecten van je leven. Ik werk veel met de methode EMDR, maar ook  andere erkende behandelmethodes gebruik ik om je verder te helpen.

Als Bijzonder Curator Jeugdzaken zet ik mij in voor de positie en de rechten van een kind of jeugdige middels een beschikking van de kinderrechter.

Therapie: De hulpvraag van mijn cliënt staat centraal. Samen bepalen we de therapievorm en de frequentie welke ik verwerk in een behandelplan. Eenmalige of laag-frequente ondersteunende gesprekken behoort ook tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u mij altijd bellen of mailen.

Binnen mijn werk maak ik vaak gebruik van EMDR (eye-movement-desensitization and reprocessing) om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, zowel bij kinderen, jeugdigen als volwassenen. Daarnaast ben ik deskundig op het gebied van traumabehandeling met EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking.

Supervisie: Ik geef supervisie aan Kinder- en jeugdpsychologen in opleiding, aan GZ-psychologen in opleiding of aan POH-ers. Ik ben geregistreerd K&J-supervisor en heb jarenlange ervaring op verschillende terreinen van de ( jeugd)hulpverlening en met de begeleiding van studenten. In een vrijblijvend (kosteloos) gesprek kunnen we samen kijken naar wat je van de supervisie verwacht.

Consultatie: Eén of meerdere kortere consultaties behoren tot de mogelijkheden. Je kunt hiervoor met mij een bel- of persoonlijke afspraak maken.

Onderzoek: Al het relevante onderzoeksmateriaal op het gebied van persoonlijkheid, functioneren, cognitieve vaardigheden, ontwikkelingsproblemen, hechting en ouder-kindrelatie heb ik in de praktijk tot mijn beschikking. Ik verricht persoonlijkheidsonderzoek, holistisch onderzoek, capaciteitenonderzoek en onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen.

Bijzonder Curator Jeugdzaken: Een bijzonder curator wordt aangesteld door de rechter. Een kind/jeugdige of diens betrokkenen kunnen de rechter vragen om een bijzonder curator te benoemen. Een rechter kan instemmen met dit verzoek als de belangen van een kind/jeugdige onder druk komen te staan door ernstige conflicten tussen bv. ouders, tussen ouders en voogd, tussen ouders en kind, tussen kind en voogd. Ik sta ingeschreven in het Beroepsregister bijzonder curator in jeugdzaken. Je kunt mij bellen voor meer informatie of bij mij of bij www.bcjz.nl een informatiefolder aanvragen. Die zijn er voor kinderen, ouders en verwijzers.

De behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen kan zich bijvoorbeeld richten op:

 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen/trauma’s, ook bij vluchtelingen
 • Psycho-educatie (informatie, steun en advies bij psychische problemen of bij een diagnose)
 • Een kwetsbaar zelfbeeld
 • Problematische hechting
 • Automutilatie
 • Chronische pijnklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Ondersteuning bij echtscheidingssituaties

Therapievormen die ik gebruik zijn:

 • EMDR
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Mindfulness
 • Acceptance en Commitment-therapie
 • Systeemtherapie

Als het om onderzoek/diagnostiek gaat kunt u denken aan:

 • Achtergrond van gedrags- en persoonlijkheidskenmerken verhelderen
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen
 • Cognitieve capaciteiten in kaart brengen
 • Ook ervaring met onderzoek ( en behandeling) bij van oorsprong niet-Nederlandstalige jeugdigen en volwassenen

Het onderzoekstraject, van aanmelding tot terugkoppelingsgesprek, is binnen 4 weken afgerond.

 

Wachtlijst   3-6 weken. Er is geen wachtlijst tussen  intake en start behandeling.

Indien er sprake is van een crisissituatie kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

 

Kind In-Zicht werkt samen met:
Kind In-Zicht steunt:

over mij

barbara

Mijn naam is Barbara Wessels. Na ruime ervaring als GZ-psycholoog en orthopedagoog bij instellingen en scholen werk ik sinds 7 jaar als zelfstandig psycholoog en kinderpsycholoog vanuit mijn kleinschalige praktijk te Lochem. Mijn doel is om jeugdigen en volwassenen te ondersteunen in een moeilijke periode in hun leven en ze verder op weg te helpen naar een leven met meer welzijn, stabiliteit, optimisme en door autonomie gestuurde keuzes.

Voorgeschiedenis: Na mijn universitaire studie Pedagogische Wetenschappen heb ik veel ervaring opgedaan op verschillende werkplekken. O.a. heb ik gewerkt bij een naschools opvangcentrum voor kinderen met gedragsproblemen, bij een schoolbegeleidingsdienst, bij een instelling voor jeugd- en gezinshulpverlening  en op een AZC-school voor immigranten- en vluchtelingenkinderen. Ondertussen heb ik de opleiding voor GZ-psycholoog afgerond en volgde (en volg) ik daarnaast met grote regelmaat ook andere post-academische scholing. Daarbij heb ik me gespecialiseerd in de methode EMDR, de ‘eerste-keus’ methode als het gaat om het behandelen van traumagerelateerde klachten. Ik ben geregistreerd Kinder- en Jeugdsupervisor en geef supervisie aan o.a. psychologen of orthopedagogen richting vervolgopleidingen/specialisaties. Om kinderen in moeilijke conflictsituaties beter te kunnen helpen heb ik de opleiding tot Bijzonder Curator Jeugdzaken gevolgd en ben ik geregistreerd in het beroepsregister van de BCJZ.

In 2009 ben ik begonnen met een eigen praktijk en ambulante diensten. Als zelfstandig psycholoog heb ik het idee mijn hulpverlening beter op de cliënt te kunnen afstemmen. Ik ben daarnaast verbonden aan een school voor voortgezet onderwijs (Isendoorn college Warnsveld).

Zowel kinderen, tieners als volwassenen kunnen bij mij terecht met vragen of problemen. Ik werk samen met de cliënt op transparante en handelingsgerichte wijze. Ik kijk graag handelingsgericht: wat kan jou helpen als persoon en in deze context? Wat heb je hierbij nodig van mij als therapeut? Bij kinderen werk ik meer beeldend en speelsgewijs en werk ik nauw samen met de naaste betrokkenen. Door mijn theoretische achtergrond en jarenlange ervaring met mensen van verschillende leeftijd en cultuur heb ik het idee de achtergrond en kernproblematiek in zijn veelomvattendheid goed te kunnen verduidelijken aan de cliënt en samen te werken aan het verhelpen van de klachten.

 

 

Stuur me een bericht

Naam

E-mailadres

Bericht

Garanties

skjlogoIk ben SKJ geregistreerd (Registratie nr: 130000753)

 

 

 

Ik ben BIG geregistreerd (190067878725) en aangesloten bij verschillende vakorganisaties die garant staan voor kwaliteit. De behandelmethodes die ik gebruik zijn erkende methodes.